کانون فرهنگی اکنون

۰

برنامه Relay for Life

حکایت ما حکایت درد نیست هرچند که از بطنِ دردی جانفرسا می آید. قصه ی ما روایتِ پایداریست، داستان شب بیداری. نمیخواهم از برنامه ای مفرح برایتان بگویم، چرا که درد این چیزها سرش...

۰

جشنواره فیلم فارسی در شهرهای سیدنی و ملبورن

“جشنواره فیلم فارسی در شهرهای سیدنی و ملبورن” کانون اکنون افتخار دارد تا امسال نیز بعنوان همکار فرهنگی جشنواره فیلم فارسی در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا، به اطلاع رسانی برنامه های این جشنواره...