کانون فرهنگی اکنون

۰

جشنواره فیلم فارسی در شهرهای سیدنی و ملبورن

“جشنواره فیلم فارسی در شهرهای سیدنی و ملبورن” کانون اکنون افتخار دارد تا امسال نیز بعنوان همکار فرهنگی جشنواره فیلم فارسی در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا، به اطلاع رسانی برنامه های این جشنواره...