بایگانی ماهانه: اکتبر 2011

صفحه دانش آموزان ۰

صفحه دانش آموزان

به پیشنهاد آموزگار کلاس فارسی آموزی، جناب آقای ارشادی، صفحه‌ای به نام صفحه دانش آموزان به وب سایت کانون اکنون اضافه شد. قرار است در این صفحه نمونه کارها و فعالیتهای بجه هایی که...