کتابخانه اکنون

لیست کتبهای موجود در کتابخانه اکنون

 شماره کتاب  نام کتاب نام و نام فامیل نویسنده
1 کیمیاگر پائولو کوئیلو
2 مکتوب پائولو کوئیلو
3 لیلی نام تمام دختران زمین است عرفان نظرآهاری
4 غذاهای پخته شده با بخار افسانه فائقی
5 فکر بکر در 30 دقیقه آلن بارکر
6 آماده شدن برای جلسه در 30 دقیقه آلن بارکر
7 نوشتن طرح      در 30 دقیقه آلن بارکر
8 تاثیر گذاری مطلوب  در 30 دقیقه آلن بارکر
9 نوشتن طرح  بازاریابی  در 30 دقیقه آلن بارکر
10 تصمیم گیری مناسب در 30 دقیقه آلن بارکر
11 مایکرو فر برای غذاهای آسان افسانه فائقی
12 فرهنگ فارسی حامدی ربانی
13 فانوس کوچک                                    (3 جلد ) پیتر نم
14    
15 خل  ( 10جلد ) کوشیار  کریمی تاری
16 نگاهی ، ترکیب در نستعلیق امیر فلسفی
17 رسم الخط امیر خانی انجمن خوشنویسان ایران
18 آموزش خط نستعلیق فتحعلی دامغانی فراهانی
19 ترکیب چلیپا قاسم احسنت
20 توماس ادیسون فرانسیس  ترولیان میلر
21 مادام کوری ایو کوری
22 ثلث نویسی حاج مصطفی حلیم ، حافظ صائم و…….
23 افسونگری قلم مهدی اسماعیلی مود
24 آموزش کلیدی خط شکسته اسرافیل شیرچی
25 مسافران جاودانه کوهها و دشتها محمد رضا بهارناز
26 عشقه مهرنوش صفائی
27 ستاره باور کن لیلی
28 هدیه شاهزاده اعظم فرخزاد
29 کولی مژگان مظفری
30 عشقی ،لطافت باران نسرین قدیری
31 دختری در مه تکین حمزه لو
32 شب بی ستاره ( جلد 1 و 2 ) فریده شجاعی
33 با باد میخوانم بهیه پیغمبری
34 گیسو مژگان مقیمی
35 واژه نامه ی چیستانی – تصویری محمد هادی محمدی
36 دستور زبان فارسی   ( 2 جلد ) دکتر پرویز ناتل خانلری
37 به خاطر یک فیلم بلند داریوش مهرجوئی
38 باورهای خیس یک مرده محمد  محمدعلی
39 ویولون هاتان را کوک کنید ویکتور هائیم
40 بانوی دریائی سوزان سانتاگ
41 گربه و شیطان جیمز جویس
42 ترازوی بالک ها هانریش بل
43 از آداب ظهور در ضیافت الهی موسسه نشر شهر
44 هفده داستان کوتاه کوتاه از نوسندگان ناشناس
45 کیمیا خاتون سعیده قدس
46 مرد         می آید یوجین اونیل
47 کره اسب میخائیل شولوخف
48 قاضی و جلادش فردریش دورنمات
49 دستور زبان فارسی    یاسمی، بهار، فروزانفر، قریب ، همائی
50 در آزادی جان استوارت میل
51 ماتریالیسم تاریخی موریس کورنفورت
52 دکترین های امروز سه دون ، چه گوارا
53 تشیع سرخ دکتر علی شریعتی
54 نقش جهان زهرا شکریان
55 آری این چنین بود برادر دکتر علی شریعتی
56 مالتوس و دومارکس آلفرد سووی
57 اصول فلسفه مارکسیسم آقا نسیف
58 وسوسه های عاشقی محمد دهقانی
59 اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی صدر
60 روانشناسی توده ای فاشیسم ویلهلم رایش
61 جنگلها و گسترش کویرهای ایران حسین ملکی
62 فلسفه علوم اجتماعی آلن راین
63 پرندگان ایران سازمان حفاظت محیط زیست
64 مبانی ، مرزهای ستاره شناسی رابرت جسترو
65 به من بگو چرا ( جلد 1 تا 4 ) آرکدی  لئوکوم
66 تاریخ و فلسفه علم لوئیس ویلیام هنری هال
67 فرهنگ سیاسی فلورنس اولیوت
68 آثار تاریخی تهران سید محمد تقی مصطفوی
69 طرح های تزئینی  جلد 1 و2 ج. بروس
70 نقش و نگارهای ایران علی دولتشاهی
71 قصه های شیرین کلیله و دمنه داود لطف الله
72 زندگی پیامبر اسلام   باران مهربانی  جلد 1 و2 کریمان حمزه
73 ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی
74 قصه های شیرین مرزبان نامه  (2 جلد) عبدالمجید نجفی
75 طراحی شخصیتهای کارتونی کریستوفر هارت
76 داستانهای شیرین ایرانی اسماعیل شاهرودی
77 آرزوهای بزرگ چارلز دیکنز
78 قصه های شیرین هزارو یک شب ( 2 جلد ) شکوه قاسم نیا
79 قصه های شیرین قابوس نامه مرجان کشاورز
80 مژده یابنده چنگیز جابری زنوز
81 قصه های پرورشگاه ما  ( 2 جلد ) چنگیز جابری زنوز
82 استرس  افسردگی حمید رضا اشرفی
83 قصه های بهرنگ صمد بهرنگی
84 شعر زنان افغانستان مسعود میرشاهی
85 راهنمای جامع روزه داری سعیده یراقی اصفهانی
86 تصمیم گیری   نیل راسل جونز
87 چهار فصل شکوفه تقی
88 درسهای ماندگار دکتر محسن اسماعیلی
89 درباره تکامل مادی تاریخ کارل مارکس — فردریک انگلس
90 رساله احکام امام خمینی
91 نشریه گستره  شماره های 1 تا 4  
92 نشریه زمان نو  شماه های 12 و 14 و 15  
93 نشریه اندیشه آزاد شماره های 10 و 11 و 12  
94 اسلام شناسی علی میرفطروس
95 نشریه چشم انداز ( شماره 18 )  
96 جمع بندی مبارزات سی ساله در ایران بیژن جزنی
97 نقد آگاه  1362 و1363  
98 کنکاش در گستره تاریخ و سیاست دفتر 2 و3 و7و8 و9  
99 سوزن دوزی مهین فرخ سرشت
100 ابزارهای ساده ساخت محصولات سرامیک  
101 مواد اولیه لعابها و رنگها و محاسبه آنها دکتر بهمن میرهادی
102 اندیشه و انقلاب  شماره 16  
103 حاج سیاح عبدالمحمد روح بخشان
104 گزیده ای از مجموعه استاد عبدالحسین میرزا فرمانفرما 2 جلد منصوره اتحادیه
105 واژه نامه ی سرامیک دکتر ابراهیم آبادی و دکتر کیانپور راد
106 طبیب خانواده اسمعیل اژدری
107 لعاب – کاشی – سفال ع . شروه
108 حکایت دولت و فرزانگی مارک فیشر
109 چنین گفت زرتشت فریدریش نیچه
110 ذهن بی انتها ، جسم دی پاک چوپرا
111 ماهی و غذاهای دریائی ساناز مینائی
112 انواع مرغ و پرنده ساناز مینائی
113 آشپزی با گوشت گوساله  
114 نقد هائی بر زمینه جامعه شناسی اگ برن و نیم کوف
115 یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی احسان طبری
116 سرزمین مردم گیل و دیلم سید محمد تقی میرابوالقاسمی
117 مارکسیسم و مسئله شوروی  
118 مبارزه با امپریالیسم  
119 ماتریالیسم دیالکتیک موریس کنفورت
120 انقلاب های رهائی بخش ملی دوران معاصر ک .ن . بروتنش
121 من و کودک من دکتر جواد فیض
122 هنر آشپزی   کتاب اول رزا منتظمی
123 جنگ طولانی اعراب و اسرائیل ج . بایر بل
124 مختصر تاریخ معاصر  
125 همه مردم با هم برادرند مهاتما گاندی
126 اکتبر و نو سازی میخائیل گورباچف
127 جنگ جهانی دوم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی
128 زمینه تکامل اجتماعی  ( 1 و 2 ) مترو پولسکی
129 انقلاب انگلیس  کریستو فرهیل
130 دیباچه ای بر آثار جاودان لنین – انگلس – مارکس
131 ما چگونه ما شدیم دکتر صادق زیبا کلام
132 مجله سیمرغ  54 و 55  
133 زن روز شماره های 139 – 342  و 698  
134 ترانه های خیام صادق هدایت
135 مدینه گلگون  
136 گل سرخ و سیم خاره و زندان علی جعفری
137 ساکت  
138 دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی  
139 حافظ عباس کیا رستمی
140 هشت کتاب سهراب سپهری
141    
142 برگزیده اشعار فروغ فرخزاد  فروغ فرخزاد
143 مرثیه های خاک    شگفتی در مه احمد شاملو
144 سر کوه بلند برگزیده اشعار مهدی اخوان ثالث
145 میان افقهای دیروز و فردا   ( 3 جلد ) نعمت آزرم
146 پرنده دیگر نه مهر انگیز رسا پور
147 شگفتی در مه احمد شاملو
148 چهار رساله تاریخی درباره طاهره قرت العین ابوالقاسم افغان
149 در آستانه احمد شاملو
150 ارغوانی محمد خلیلی
151 اوقات آینه مرسده کسائی
152 عاشق تر از همیشه بخوان سیمین بهبهانی
153 مهره سرخ سیاوش کسرائی
154 آوازهای زن بی اجازه گراناز موسوی
155 دریا چرا ز گریه ما دم نمیزند ؟ راحله یار
156 با آب و آینه ها میمنت میر صادقی
157 آثاری از شعرای آذربایجان  
158 ترانه های ملی ایران پناهی سمنانی
159 پا برهنه ها تا صبح گراناز موسوی
160 ای سرزمین من خسرو گلسرخی
161 به جرمی که زن شدم بدری ترویج
162 نقش های سروده فیروزه رضی
163 تندرهای خاک مرسده کسائی
164 پیوند سیاوش کسرائی
165 زوبینی بر قلب پائیز جواد مجابی
166 زیرا زمین زمین است اسماعیل خوئی
167 قاصدک ها فهیمه شجائیان
168 زمزمه های گم محمود فلکی
169 تنها در مه فریده طهماسبی
170 پنهان کنندگان آتش ژیلا مساعد
171 مهرتاب پروین دولت آبادی
172 دیوان فرخی یزدی فرخی یزدی
173 دیوان ابوالعینک ابوالقاسم حالت
174 دیوان حافظ  
175 دیوان ترکی حافظ  
176 کلیات سعدی  
177 دیوان غزلیات سعدی شیرازی  
178 شاهنامه فردوسی  
179 از عشق و شیاطین دیگر گابریل گارسیا مارکز
180 بیست داستان منصوره شریف زاده
181 از رنجی که میبریم جلال آل احمد
182 بره ای که گرگ شد عزیز نسین
183 درشتی علی اشرف درویشیان
184 هفت زن هفت داستان  
185 نگران نباش مهسا محب علی
186 بال آفتابی کنت ایل
187 سپیده دم ایرانی      ( 2 جلد ) امیر حسن چهل تن
188 خسرو و شیرین عبدالمحمد آیتی
189 مسافران  بهرام بیضائی
190 پرده ی نئی بهرام بیضائی
191 چهار شنبه ها فریدون تنکابنی
192 عارفی در پاریس کامران بهنیا
193 نجواهای شبانه ناتالیا گینزبورک
194 در انتظار اسماعیل فصیح
195 آن طرف خیابان  ( 2 جلد ) جعفر مدرس صادقی
196 درد سیاوش اسماعیل فصیح
197 طوبا و معنای شب شهر نوش پارسی پور
198 بر ساقه تابیده کنف سروده های زندان
199 دریای گوهر ( جلد 3 ) دکتر مهدی حمیدی
200 آخرین شاعر جهان علی عرفان
201 سووشون سیمین دانشور
202 لبه تیغ  سامرست موام
203 بعد از چهل فصل ایرج خادمی
204 زن  فرودگاه  فرانکفورت منیره روانی پور
205 باد و باران زاهاریا استانکو
206 داستانهای محبوب من  جلد 3 و 4 و5  
207 ارزیابی شتابزده جلال آل احمد
208 رقصندگان امین فقیری
209 بیژن ومنیژه جعفر مدرس صادقی
210 دو قدم این ور خط احد پوری
211 تیله آبی محمد رضا صفدری
212 مهمانی آینه  
213 پاپ سبز سیگل آنجل استوریاس
214 یک صدف و ده مروارید ویرجینیا وولف  و سامرست موام
215 بیست و سه داستان کوتاه ایرانی در تبعید  
216 اسیر زمان اسماعیل فصیح
217 داستانهای هلندی  
218 آخرین پری کوچک دریائی چیستا یثربی
219 گل آفتابگردان فیروز حجازی
220 بوف کور صادق هدایت
221 مادر ماکسیم گورکی
222 ده جف آندرو
223 هالون میمیرد ساموئل بکت
224 کلاغ و گل سرخ مهدی اصلانی
225 یوز پلنگانی که با من دویده اند بیژن نجدی
226 بعد از آن شب مرجان شیرمحمدی
227 دو دنیا گلی ترقی
228 بازگشت به درخونگاه اسماعیل فصیح
229 کلبه عموتم هریت میچر اوستاو
230 پرنده تنهاست پائولو کوئیلو
231 گزیده افسانه های هزار و یک شب  
232   چوا کوک سوئی
233 همشهری توم پین هوارد فاست
234 جان شخت ویلیام کندی
235 دکتر بکتاش علی محمد  افغانی
236 پیمان دانیل استیل
237 ضحاک غلامحسین ساعدی
238 سخن های پراکنده حسن شهباز
239 همه را دوست دارم و آنان نیز لئو پو سکالیا
240 نامه کانون نوسندگان ایران  
241 پلکان قهوه ای باد حسین محمودی
242 ادبیات از نظر گورکی  
243 آدم سنگی حسین دولت ابادی
244   حسین دولت ابادی
245 روشنفکران جلال آل احمد
246 در خدمت و خیانت روشنفکران جلال آل احمد
247 ظلمت در نیمروز سیدنی کینگزلی
248 غربزدگی جلال آل احمد
249    
250 هفت پیکر نظامی نظامی گنجوی
251 انسان آرزوی برنیامده محمود فلکی
252 کدو مطبخ قلندری ادهم خلخالی
253 قلمرو سعدی علی دشتی
254 ای باد شرطه  
255 گنج و گنجینه دکتر ذبیح الله 
256 شش مقاله درباره تاریخ و علم صمد بهرنگی
257 شیاطین فیودور داستایوفسکی
258 کافه پیانو فرهاد جعفری
259 هنر زندگی ویلیام هارت
260 پزشک نازنین نیل سایمون
261 فرار فروهر اسماعیل فصیح
262 آرمانشهر تاس مور
263 ژاک قضا و قدری و اربابش دنی دیدرو
264 کپنهاک مایکل فرین
265 مرگ بازلی پدرام رضائی زاده
266 آداب بیقراری یعقوب یاد علی
267 جری جوان جین وبستر
268 بال سبز آرزو حشمت حافظی
269 اورازان جلال آل احمد
270 سرگذشت کندوها جلال آل احمد
271 واژه زخمی قدسی قاضی نور
272 نارنج وترنج فرشته مولوی
273 رفیق اعلی کریستین بوبن
274 هرگلی بوئی دارد مجموعه اشعار
275 خرده بورژواها ماکسیم گورکی
276 افسانه های ترکستان  
277 پرواز در چاه محمود فلکی
278 اطاقی در هتل پلازا نیل سالمون
279 ابر سیاه هزار چشم علی اشرف درویشیان
280 واهمه های زندگی  منصور کوشان
281 یک چاه و دو چاله جلال آل احمد
282 لطفا کتابهایم را بخوان لودگر لوتکه هاوس
283 دارند در میزنند منیرالدین بیروتی
284 الگوی کودک سالم  
285 راه یوگا برزو قادری
286 چه کسی پنیر مرا برداشته است اسپنسر جانسون
287 سه گفتار بهمن حمیدی
288 ماهنامه روزگار نو  شماره های 4 و 10 
289 ماهنامه روزگار نو  شماره های دی 1362 و دی 1365
290 ماهنامه روزگار نو  مرداد و خرداد 1370 و اسفند 62
291 چیستا دی و بهمن 74 دی و بهمن 76 
292 چیستا اردیبشت و خرداد 77
293 جنس دوم مهرانگیز کار و شهلا لاهیجی 2 و6 و7
294 ایدئو لوژیها کشمکشها و قدرت پی یر انسار
295 ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی  
296 بلوچستان یادگار مطرود قرون کمال الدین غراب
297 دوره مختصر تاریخ فرهنگ ایران دکتر عیسی صدیق
298 شورای نویسندگان و هنرمندان ایران  دفتر 5  
299 انقلاب اکتبر و ایران  
300 نامه کانون نوسندگان ایران در تبعید دفتر دوم  
301 بال آتشین کنت ایل
302 بال آفتابی کنت ایل
303 بال نقره ای کنت ایل
304 فصل کتاب شماره 4  
305 سفر پنجم طاهر صفار زاده
306 بازی عشق  ر . اعتمادی
307 یونی کامپ امرا لوین
308 مرز جنایت آلفرد هیچکاک
309 قتل در خانه شماره 19 آگاتا کریستی
310 راز مرگ صمد اشرف دهقانی
311 سفرنامه گالیور جاش سولفیت
312 و هنوز قصه بر باد است حسن درویش
313 ستاره های شب تیره فریدون تنکابنی
314 بعد چهارم موریس مترلینگ
315 قصه ما همین بود محمد میرکیانی
316 نه داستان سفر ناصر دستیاری
317 ماجراهای حیرت انگیز ……  گ. بورگ
318 رویای فیجی ناصر دستیاری
319 زن در نقطه صفر نوال السعداوی
320 لاله برافروخت اسماعیل فصیح
321 از دامان هیمالیا تا سواحل کوبا ناصر دستیاری
322 بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی
323 شهری چون بهشت سیمین دانشور
324 نیمی از وجودم نسرین قدیری
325 فرهنگ وشبه فرهنگ دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
326 فصل زنان شماره 3و4
327 نامه فرهنگستان شماره 16و17و23و25و26
328 آموزشهائی از انقلاب سوسیالیسم 12-13-16-17-18-19-20-21
329 سخن عشق  
330 علم و جامعه شماره 93
331 نیمه دیگر فتحیه زرکش یزدی
332 آیا انسان پیروز خواهد شد اریک فروم
333 نشریه پویش 2  
334 نشریه چشم انداز ( شماره1 )  
335 مشکلات و مسائل ایران  مرداد 1364  
336 کنکاش در گستره تاریخ و سیاست  شماره 1وو9و10و12
337 نشریه گستره  شماره های 1و0 و4  
338 کتاب چراغ جلد 5  
339 ایران شناسی 7 شماره  
340 فرهنگ شمس قیس محمدبن قیس رازی
341 مارکسیسم و مسئله شوروی شماره 2
342 کنکاش شماره 2و3
343 ادبیات تبعید ( آوارگی )  
344 ره آورد گیل شماره3
345 فرهنگ زبان و ادب فارسی 1- 6 – 14 – 15 – 20 – 22 – 24
346 چیستا ده شماره از سالهای 8 و9 و10 و 14
347 ایران در راه پای فرهنگی هما ناطق
348 سخن عشق سال 6 و7 و8
349 نشریه آرش اردشیر محصص؟
350 فرهنگ سکوت  دکتر مهدی پرهام
351 فرهنگ نامهای ایرانی  
352 علم و جامعه 86 – 88 –  90 – 94 – 95 – 99
353 نشریه پویش  10-Jan
354 نشریه دبیره شماره 20  
355 نشریه چشم انداز شماره3  
356 نشریه کنکاش دفتر هشتم  
357 نشریه انترناسیونالیسم دفتر اول  
358 نشریه بخارا شماره 1  
359 دفتر لغات زبان مخفی دکتر مهدی سمائی
360 فرهنگ افسانه های مردم ایران جلد چهارم تا جلد شانزدهم علی اشرف درویشیان — رضا خندان 
361 نامه کانون نویسندگان ایران  زمستان 81  
362 فرهنگ فارسی عمید جلد 1 و 2  
363 عارفانه ها آراسته ، رضا معصومی
364 ظهور و سقوط سلطنت پهلوی 2 جلد  
365 از سید ضیا تا بازرگان  ناصر نجمی
366 کتاب سیاه جلد 1 و2 حسین مکی
367 یک سال در میان ایرانیان پروفسور ادوارد براون
368 تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان بخش 2 عبدالرفیع حقیقت
369 ایران از آغاز اسلام گیرشمان
370 تاریخ دنیای قدیم کدروفکین
371 سقوط تخت جمشید سید محمد سیدی
372 کنیز ملکه مصر جلد 1 و2 میکل پیرامو
373 جراح دیوانه ژارمن توروالد
374 غزالی در بغداد جلد 1 و2 ادوارد توماس
375 دولتمردان ایران جلد دوم م . زاوش
376 ملکه ویکتوریا الیزابت لانفورد
377 سینوهه جلد 1 و2 میکا والتاری
378 سقوط جمهوری سوم ویلیام شایزر
379 داستان انقلاب محمود طلوعی
380 شرق شناسی ادوارد سعید
381 حاجی واشنگتن اسکندر دلدم
382 سفرنامه ایران و روسیه عزالدوله — ملکونوف
383 فقط یک آسمان باگوان راجنیش
384 ایران ابر قدرت قرن ؟ یوسف مازندی
385 زندگی من جواهر لعل نهرو
386 این سه زن  مسعود بهنود
387 فانوس کوچک جهان پیتر نم
388 توقیف هویدا سعید پاکروان
389 گتابهائی که دنیا را تغییر دادند رابرت بی داونز
390 از دنیای شهر تا شهر دنیا سید محمد خاتمی
391 فشارهای روشنفکران ادوارد سعید
392 جامعه شناسی جنسیت استفانی کبرت
393 خداوندان اندیشه سیاسی جلد 1 و 2 مایکل فاستر
394 سقوط 84  
395 پنجاه و سه نفر   انور خامه ای
396 انقلاب آفریقا فرانتس فانون
397 سی و هفت روز پس از سی و هفت سال  
398 فرهنگ سیاسی داریوش آشوری
399 ایران : نقض حقوق بشر سازمان عفو بین الملل
400 سیاستنامه خواجه نظام الدین طوسی
401 شورشیان آرمانخواه مازیار بهروز
402 جمعیتهای سری و فراماسونری امیر نجات
403 تبار شناسی استبداد ایرانی ها هوشنگ ماهرویان
404 زندگی واقعی آلخاندرو مایتا
405 شرح مثنوی شریف  جلد 1 و 2 و 3 بدیع الزمان فروزانفر
406 داستان و نقد داستان جلد 1 و 2  
407 حافظ جاوید هاشم جاوید
408 تشتی سرشار از لاجورد  
409 بوش سیروس طاهباز
410 ادبیات داستانی جمال میر صادقی
411 عناصر داستان جمال میر صادقی
412 شاهنامه خوانی بهمن حمیدی
413 پله پله تا ملاقات خدا دکتر عبدالحسین زرین کوب
414 سیمای خیام فتح الله همایونفر
415 بال آتشین کنت ایل
416 خداوندان اندیشه سیاسی  و . ت . جونز
417 محبت یکروزه محمود خلیقی
418 روشنفکران جلد 1 و 2 جلال آل احمد
419 راه بندان بیژن کارگر مقدم
420 لذات فلسفه  ویل دورانت
421 وارث ملک کیان دکتر حمید خواجه نصیری
422 اینک برگهای کهن اوشو
423 حکایت فارسی غزالی امام محمد غزالی
424 بال نقره ای کنت ایل
425 نهج البلاغه  
426 بهائیان سید محمد نجفی
427 دنیای مادر و کودک جلد 1 و 2 یوهانا هار
428 فرهنگ عمید  
429 فرهنگ فارس انگلیسی حییم  
430 فرهنگ نامها دکتر محمود مدیری
431 در عروسی مهدی آستانه ای
432 کتاب مقدس  
433    

 

۳ پاسخ

 1. سعید گفت:

  سلام . کار بزرگی انجام دادید و آنرا ادامه دهید. چگونه باید عضو شد.

 2. farzad گفت:

  سلام، به عنوان بخش کوچکی از پاسداری فرهنگ ایران زمین قابل تقدیر و تشکر هستید.
  لطفا شرایط اپلود کتاب یا ارسال را برای من ارسال کنید مایلم چندین کتاب به این سایت ارسال کنم

  • admin گفت:

   سپاس از شما. متاسفانه امکان ارسال کتابها را نداریم چون برخی از کتابها دارای حقوق مولف یا کپی رایت هستند و ما امکان نشر آن را نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Spam protection by WP Captcha-Free