بایگانی ماهانه: آوریل 2011

دوره جدید کلاسهای نقاشی ۰

دوره جدید کلاسهای نقاشی

دوره جدید کلاسهای نقاشی کانون فرهنگی اکنون زیر نظر سرکار خانم فرشته پزشکی بزودی آغاز به کار می کند. برنامه های پیش بینی شده برای این کلاسها به شرح زیر است. آموزش طراحی از چهره ۶...