بایگانی ماهانه: می 2011

کلاس فارسی آموزی ۰

کلاس فارسی آموزی

فارسی زبانان ارجمند مادران و پدران مهربان آموزگاران عزیز خوشحالم فرصت دوباره تدریس و برقراری ارتباط مجدد با محیط مدرسه و کلاس درس ، وظیفه انجام نشده مرا به انجام رساند.تدریس زبان فارسی به...