بایگانی ماهانه: آگوست 2011

جشن شاد ماه آگوست ۰

جشن شاد ماه آگوست

قابل توجه ایرانیان مقیم سیدنی جمعه بیست وششم ماه آگوست و آخرین جمعه هر ماه شب شاد کانون اکنون برپاست با پرداخت مبلغ پنج دلار ورودی ( برای افراد زیرپانزده سال رایگان) در مهمانی...

اطلاعیه گروه کر ۰

اطلاعیه گروه کر

با سلام به دوستان گروه کُر همسرایان همان طور که در اطلاعیه قبلی آمده است، به علت گرفتاری انوش عزیز جلسه 7 آگوست به 14 آگوست تغییر کرده است. ساعت همان 5 تا 7...