بایگانی ماهانه: نوامبر 2011

شب شاد کانون اکنون ۰

شب شاد کانون اکنون

قابل توجه ایرانیان مقیم سیدنی جمعه بیست وپنجم ماه نوامبر و  آخرین جمعه هرماه شب شاد کانون اکنون برپاست با پرداخت مبلغ پنج دلار ورودی ( برای افراد زیرپانزده سال رایگان در مهمانی شرکت نمایید) موسیقی زنده توسط هنرمند عزیز...