بایگانی ماهانه: دسامبر 2011

۰

کانون فرهنگی اکنون در نظر دارد سری چهارم کلاس فارسی آموزی را در سطح ابتدایی توسط آموزگار مجرٌب آقای ارشادی با بیش از 30 سال سابقه تدریس ، درهورنزبی برگزار نماید. (این کلاس رده...

صفحه “چه خبر” ۰

صفحه “چه خبر”

برای پوشش دادن فعالیتهای هنری، فرهنگی و ادبی مرتبط با جامعه ایرانیان مقیم استرالیا ، صفحه ای به نام “چه خبر” اضافه شد که شامل عنوان فعالیت ، زمان و مکان آن می باشد....