بایگانی ماهانه: ژانویه 2012

پروژه ای کوچک ۰

پروژه ای کوچک

گروهی از ایرانیان مقیم سیدنی، تصمیم گرفته اند تا ضمن ملاقات با ایرانیان بازداشت شده در “بازداشتگاه ویلا وود اداره مهاجرت در سیدنی” به یاری آنان بشتابند. این هموطنان که برخی از آنها سالهاست...