بایگانی ماهانه: آوریل 2012

شب شاد کانون اکنون ۰

شب شاد کانون اکنون

قابل توجه ایرانیان مقیم سیدنی  شب شاد کانون اکنون جمعه بیست وهفتم ماه اپریل 2012   ورودی : پنج دلار  ( برای افراد زیرپانزده سال رایگان ) موسیقی زنده توسط هنرمندان کانون اکنون و آوازخوانی توسط مهمانان...