اساسنامه

 

هدف کانون: هدف کانون گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در میان ایرانیان و فارسی زبانان استرالیا است. کانون یک مرکز غیر انتفاعی می باشد و تمامی فعالین کانون بصورت دا وطلب و رایگان فعالیت می کنند. فعالیت های کانون توسط اعضا با مدیریت هیئت مدیره دنبال می شود. عضویت : تمامی دوستداران کانون می توانند به عضویت کانون در آ یند . پذیرش اساسنامه کانون و پرداخت سالانه حق عضویت، دو شرط عضویت در کانون می باشد.
مجمع عمومی کانون
– از اعضا تشکیل می شود و بالاترین ارگان تصمیم گیری است.
– هر دو سال یک بار به دعوت هئیت مدیره تشکیل می شود .

– مصوبات مجمع عمومی با رای اکثریت نسبی شرکت کننده در مجمع، در تمامی موارد قابل اجراست.
– هیئت مدیره را انتخاب می کند.
– حداقل یکماه قبل از تا ریخ برگزاری مجمع عمومی ،فراخوان به مجمع عمومی به اطلاع اعضاء می رسد.
هیئت مدیره
– تمامی فعالیت های کانون در فاصله ی دو اجلاس مجمع عمومی توسط هیئت مدیره ی انتخابی برنامه ریزی و اجرا می شود.
– هیئت مدیره در مجمع عمومی سالانه با رای مخفی اکثریت اعضای شرکت کننده به مدت دو سال انتخاب می شوند.
– هیئت مدیره وظیفه دارد هر ساله گزارش فعالیت هایش را به اطلاع اعضا برساند.
– تعداد اعضای هیئت مدیره ۷نفر است. همچنین دو نفر عضو جانشین دارد. حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره ۵ نفر می باشد.
– عضو جانشین در صورت استعفا یا نبود یکی از اعضا به هیئت مدیره می پیوندد.
– اعضای هیئت بطور داوطلبانه و رایگان امور کانون را اداره می کنند.
– اعضای هیئت از میان خود مسئول هیئت مدیره و مسئول امور مالی را انتخاب می کنند.
– هیئت مدیره مسئولیت عضو گیری و جمع آوری حق عضویت را بر عهده دارد.
– هیئت مدیره بر آن بخش از امور کانون که مستقیمن توسط خودش اداره نمی شود نظارت می کند.
– تدارک، اداره و گزارش دهی اجرایی و ما لی به مجمع عمومی به عهده ی هیئت مدیره است.
– برای شرکت در رای گیری مجمع عمومی،سابقه عضویت بیش از یک ماه ضروری است.
– نشست هیئت مدیره با حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.
– کاندیدای عضویت در هیئت مدیره باید درمجمع عمومی حضورداشته باشند. در غیر این صورت تنها با درخواست کتبی و پذیرش موجه بودن علت عدم حضورشان از طرف مجمع عمومی، می توانند کاندید بشوند.

مجمع عمومی فوق العاده در شرایط زیر تشکیل می شود:
۱٫اگر تعداد هیئت مدیره کمتر از ۳ نفر شد.
۲٫اکر تمامی اعضا به هر دلیلی قادر به انجام وظایف شان نباشند.
۳٫حد اقل ۱۰در صد از اعضا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را از هیئت مدیره در خواست کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Spam protection by WP Captcha-Free